Poskytované služby

Spoločnosť ponúka kompletné služby v oblasti účtovníctva:

 • Vedenie jednoduchého účtovníctva
 • Vedenie podvojného účtovníctva
 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH)
 • Spracovanie personálnej agendy
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (FO)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (PO)
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • Zastupovanie klientov pri daňových kontrolách
 • Poradenstvo
 • Zabezpečenie auditu
 • Zastupovanie klientov pri daňových kontrolách